Conferințe

IMG_2938

Conferinţa de lansare a proiectului

În data de 18 noiembrie 2015 a avut loc la Cafe Boheme din Bucureşti conferinţa de lansare a proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories. La conferinţă au fost prezentate de către Alina Şerban, iniţiatoarea proiectului, obiectivele, activităţile principale şi motivele care au stat la baza dezvoltării acestui proiect. Au fost discutate diferitele feluri în care, prin activităţile de cercetare şi acţiunile artistice planificate, proiectul contribuie la vizibilizarea poveştilor nespuse privind robia romilor, la sublinierea absenţei robiei romilor din manualele de istorie şi la dezvoltarea unor discuţii necesare privind implicaţiile acestei istorii pentru înţelegerea inegalităţilor sociale din prezent.

Alina Şerban a prezentat modul în care poveşti rome şi poveşti din istoria romilor rămân nespuse, de la basme rome tradiţionale, la informaţii privind contribuţiile culturale ale romilor din istorie  şi la poveştile privind experienţele istorice ale romilor. De asemenea a fost abordat modul în care absenţa informaţiilor despre robia romilor din manualele de istorie contribuie la invizibilizarea experienţelor rome şi diferitele feluri în care producţiile artistice şi de cercetare pot contribui la remedierea acestei situaţii, de exemplu prin producţia unor materiale educaţionale audio-video privind robia romilor în special şi istoria oprimării şi marginalizării persoanelor rome în general. Alina Şerban a subliniat şi legătura dintre invizibilizarea acestei istorii şi excluderile şi marginalizările pe care persoanele rome din România le trăiesc în prezent.

La conferinţa de lansare a proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories au participat mai mulţi activişti romi şi ne-romi,  membri mass-media, persoane din mediul diplomatic şi mediul academic, cărora le mulţumim pentru prezenţă şi susţinerea exprimată.