Artă şi activism contemporan privind robia romilor

Tablou George Mihai Vasilescu

În data de 18 noiembrie 2015, în cadrul proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories, a fost organizat un happening artistic intitulat Artă şi activism contemporan privind robia romilor. Acest eveniment face parte dintr-o serie de acţiuni dezvoltate în cadrul proiectului nostru. În cadrul acestuia artişti romi au discutat cu studenţi şi profesori prezenţi despre provocările implicării în activism artistic pe tema robiei romilor. La eveniment ca vorbitori au fost Alina Şerban, actriţă romă şi realizatoare de spectacole de teatru şi George Mihai Vasilescu, pictor şi artist.

Happening-ul artistic a implicat discutarea unor materiale din cercetarea de teren desfăşurată în cadrul proiectului pentru culegerea de basme şi poveşti rome şi vizionarea unor monologuri din piesele de teatru ale Alinei Şerban. De asemenea, au fost prezentate tablouri ale pictorului George Mihai Vasilescu din cadrul expoziţiei Robii lui Dumnezeu, expoziţie accesibilă în această perioadă la Biblioteca Metropolitană București.

Discuţiile au vizat prezentarea activităţilor proiectului şi diferitele modalităţi prin care arta şi producţiile artistice contribuie la vizibilizarea poveştilor nespuse şi ignorate, la schimbare socială şi la re-evaluarea istoriei. Au fost discutate legăturile dintre istoria opresiunii romilor şi marginalizările din prezent, manifestate în diferite realităţi privind sărăcia, inegalitatea socială, relaţia dintre grupuri marginalizate şi mediul înconjurător. Mai mult decât atât, având în vedere cadrul universitar de desfăşurare a activităţii, a fost abordată tema accesului egal la educaţie şi a importanţei creării unui cadru de învăţământ incluziv şi multicultural. În urma sesiunii de întrebări şi răspunsuri organizată la finalul întâlnirii au fost discutate diferite acţiuni posibile viitoare şi modalităţi de sprijin a activismului artistic rom.

Posted in Activități, Manifestări Artistice.