IMG_2971

Artă şi activism contemporan privind robia romilor

Tablou George Mihai Vasilescu

În data de 18 noiembrie 2015, în cadrul proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories, a fost organizat un happening artistic intitulat Artă şi activism contemporan privind robia romilor. Acest eveniment face parte dintr-o serie de acţiuni dezvoltate în cadrul proiectului nostru. În cadrul acestuia artişti romi au discutat cu studenţi şi profesori prezenţi despre provocările implicării în activism artistic pe tema robiei romilor. La eveniment ca vorbitori au fost Alina Şerban, actriţă romă şi realizatoare de spectacole de teatru şi George Mihai Vasilescu, pictor şi artist.

Happening-ul artistic a implicat discutarea unor materiale din cercetarea de teren desfăşurată în cadrul proiectului pentru culegerea de basme şi poveşti rome şi vizionarea unor monologuri din piesele de teatru ale Alinei Şerban. De asemenea, au fost prezentate tablouri ale pictorului George Mihai Vasilescu din cadrul expoziţiei Robii lui Dumnezeu, expoziţie accesibilă în această perioadă la Biblioteca Metropolitană București.

Discuţiile au vizat prezentarea activităţilor proiectului şi diferitele modalităţi prin care arta şi producţiile artistice contribuie la vizibilizarea poveştilor nespuse şi ignorate, la schimbare socială şi la re-evaluarea istoriei. Au fost discutate legăturile dintre istoria opresiunii romilor şi marginalizările din prezent, manifestate în diferite realităţi privind sărăcia, inegalitatea socială, relaţia dintre grupuri marginalizate şi mediul înconjurător. Mai mult decât atât, având în vedere cadrul universitar de desfăşurare a activităţii, a fost abordată tema accesului egal la educaţie şi a importanţei creării unui cadru de învăţământ incluziv şi multicultural. În urma sesiunii de întrebări şi răspunsuri organizată la finalul întâlnirii au fost discutate diferite acţiuni posibile viitoare şi modalităţi de sprijin a activismului artistic rom.

experiment_piata_romana

Într-o cafenea din Piața Romană

La finalul lunii noiembrie, în cadrul proiectului nostru am organizat un happening într-o cafenea din Piața Romană, în colaborare cu angajaţii cafenelei.

Am dorit să testăm reacția publicului în general majoritar prezent de obicei în astfel de locuri în fața unei excluderi rasiste a unei femei rome îmbrăcată în haine tradiționale dintr-un spaţiu public. În general femeile rome, mai ales femeile rome înbrăcate tradițional, se confruntă cu excluderi din diverse spații publice, hărţuire stradală şi violenţă din partea majoritarilor. Astfel am dorit să vedem cum reacționează persoanele prezente la o asemenea situație. Cum se solidarizează sau nu, care este atitudinea generală.

O femeie romă a fost jignită, a fost atinsă fără consimţământul ei şi a fost exclusă în mod rasist dintr-un loc public. Confruntați cu o asemenea situaţie, cei prezenți nu numai că nu au pus sub semnul întrebării şi nu au contestat decizia şi acţiunile angajatului cafenelei, ci au refuzat în mod clar să răspundă sau să ofere sprijin femeii rome. Atitudinea predominantă în cafenea a fost de ignorare a incidentului, ochi ațintiți în telefoane, râsete.

Astfel de reacţii constituie o complicitate des întâlnită la societatea rasistă şi misogină în care trăim.

Comunicat de Presă – Conferință Lansare Proiect

afis-pn-conferinta-lansare

Proiect Poveşti Nespuse
PA17/RO13-SP35/2015
Romano ButiQ
Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European

Comunicat de Presă Conferință Lansare
Proiect
Povești Nespuse – Untold Stories

Miercuri, 18 noiembrie, ora 15.00, la Cafe Boheme, va avea loc Conferința de lansare a proiectului Povești Nespuse-Untold Stories. Proiectul Poveşti Nespuse – Untold Stories vizează documentarea şi promovarea culturii şi identităţii rome. Este sprijinită cunoaşterea istoriei culturale şi sociale a populaţiei rome din România, prin manifestări artistice și de cercetare, activități care vor fi prezentate în cadrul conferinței de lansare.

Iniţiatoarea proiectului Poveşti nespuse/Untold Stories este
Alina Șerban,
absolventă UNATC şi The Royal Academy of Dramatic Art,
actriță romă, autoare şi realizatoare de spectacole de teatru şi producţii artistice.

Alina Şerban a iniţiat Proiectul Povești Nespuse – Untold Stories, implementat cu sprijinul Romano ButiQ, pentru a promova istoria romă şi diversitatea culturală, precum şi pentru creşterea nivelului de cunoaştere cu privire la cultura romă şi asumarea identitară. Cum ne asumăm o identitate? Cum putem să ne asumăm o identitate atunci când părți fundamentale din istorie rămân nespuse și când legăturile dintre istorie și prezent sunt nediscutate? Care sunt rolurile pe care noi înșine le jucăm în asumarea, continuarea sau schimbarea unor istorii?  Care ne sunt poveştile? De cine este spusă istoria? A cui istorie este spusă şi cum? Atunci când vocea majoritară este singura care se aude, numărul mic al producţiilor artistice care să vorbească despre istoria romă și despre cultura romă, în România, conduce la invizibilizarea diversităţii experienţelor rome.

Proiectul Povești Nespuse – Untold Stories își propune să aducă în prim plan perspective istorice și culturale rome marginalizate și care au rareori la dispoziție o scenă a lor. Prin acest proiect sunt popularizate basme și povești rome, este sprijinită cercetarea istoriei de sute de ani a robiei romilor în Țările Române și sunt subliniate legăturile dintre robia romilor şi marginalizarea din prezent. În cadrul proiectului sunt promovate producții artistice care au în centru istoria și perspectivele rome. În cadrul conferinței de lansare vor fi prezentate cu mai multe detalii principalele activități ale proiectului și abordate diferite modalități de valorificare și sprijin a acestora prin discuții deschise.