IMG_2971

Artă şi activism contemporan privind robia romilor

Tablou George Mihai Vasilescu

În data de 18 noiembrie 2015, în cadrul proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories, a fost organizat un happening artistic intitulat Artă şi activism contemporan privind robia romilor. Acest eveniment face parte dintr-o serie de acţiuni dezvoltate în cadrul proiectului nostru. În cadrul acestuia artişti romi au discutat cu studenţi şi profesori prezenţi despre provocările implicării în activism artistic pe tema robiei romilor. La eveniment ca vorbitori au fost Alina Şerban, actriţă romă şi realizatoare de spectacole de teatru şi George Mihai Vasilescu, pictor şi artist.

Happening-ul artistic a implicat discutarea unor materiale din cercetarea de teren desfăşurată în cadrul proiectului pentru culegerea de basme şi poveşti rome şi vizionarea unor monologuri din piesele de teatru ale Alinei Şerban. De asemenea, au fost prezentate tablouri ale pictorului George Mihai Vasilescu din cadrul expoziţiei Robii lui Dumnezeu, expoziţie accesibilă în această perioadă la Biblioteca Metropolitană București.

Discuţiile au vizat prezentarea activităţilor proiectului şi diferitele modalităţi prin care arta şi producţiile artistice contribuie la vizibilizarea poveştilor nespuse şi ignorate, la schimbare socială şi la re-evaluarea istoriei. Au fost discutate legăturile dintre istoria opresiunii romilor şi marginalizările din prezent, manifestate în diferite realităţi privind sărăcia, inegalitatea socială, relaţia dintre grupuri marginalizate şi mediul înconjurător. Mai mult decât atât, având în vedere cadrul universitar de desfăşurare a activităţii, a fost abordată tema accesului egal la educaţie şi a importanţei creării unui cadru de învăţământ incluziv şi multicultural. În urma sesiunii de întrebări şi răspunsuri organizată la finalul întâlnirii au fost discutate diferite acţiuni posibile viitoare şi modalităţi de sprijin a activismului artistic rom.

experiment_piata_romana

Într-o cafenea din Piața Romană

La finalul lunii noiembrie, în cadrul proiectului nostru am organizat un happening într-o cafenea din Piața Romană, în colaborare cu angajaţii cafenelei.

Am dorit să testăm reacția publicului în general majoritar prezent de obicei în astfel de locuri în fața unei excluderi rasiste a unei femei rome îmbrăcată în haine tradiționale dintr-un spaţiu public. În general femeile rome, mai ales femeile rome înbrăcate tradițional, se confruntă cu excluderi din diverse spații publice, hărţuire stradală şi violenţă din partea majoritarilor. Astfel am dorit să vedem cum reacționează persoanele prezente la o asemenea situație. Cum se solidarizează sau nu, care este atitudinea generală.

O femeie romă a fost jignită, a fost atinsă fără consimţământul ei şi a fost exclusă în mod rasist dintr-un loc public. Confruntați cu o asemenea situaţie, cei prezenți nu numai că nu au pus sub semnul întrebării şi nu au contestat decizia şi acţiunile angajatului cafenelei, ci au refuzat în mod clar să răspundă sau să ofere sprijin femeii rome. Atitudinea predominantă în cafenea a fost de ignorare a incidentului, ochi ațintiți în telefoane, râsete.

Astfel de reacţii constituie o complicitate des întâlnită la societatea rasistă şi misogină în care trăim.