Despre Proiect


Proiectul Poveşti Nespuse – Untold Stories vizează documentarea şi promovarea culturii şi identităţii rome. Este sprijinită cunoaşterea istoriei culturale şi sociale a populaţiei rome din România, prin manifestări artistice și de cercetare, activități care vor fi prezentate în cadrul conferinței de lansare.

Iniţiatoarea proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories este
Alina Șerban,
Absolventă UNATC şi The Royal Academy of Dramatic Art,
actriță romă, autoare şi realizatoare de spectacole de teatru şi producţii artistice.

Alina Şerban a iniţiat Proiectul Povești Nespuse – Untold Stories, implementat cu sprijinul Romano ButiQ, pentru a promova istoria romă şi diversitatea culturală, precum şi pentru creşterea nivelului de cunoaştere cu privire la cultura romă şi asumarea identitară. Cum ne asumăm o identitate? Cum putem să ne asumăm o identitate atunci când părți fundamentale din istorie rămân nespuse și când legăturile dintre istorie și prezent sunt nediscutate? Care sunt rolurile pe care noi înșine le jucăm în asumarea, continuarea sau schimbarea unor istorii?  Care ne sunt poveştile?

De cine este spusă istoria? A cui istorie este spusă şi cum? Atunci când vocea majoritară este singura care se aude, numărul mic al producţiilor artistice care să vorbească despre istoria romă și despre cultura romă, în România, conduce la invizibilizarea diversităţii experienţelor rome.

Proiectul Povești Nespuse-Untold Stories își propune să aducă în prim plan perspective istorice și culturale rome marginalizate și care au rareori la dispoziție o scenă a lor. Prin acest proiect sunt popularizate basme și povești rome, este sprijinită cercetarea istoriei de sute de ani a robiei romilor din Ţările Române și sunt subliniate legăturile dintre robia romilor şi marginalizarea din prezent. În cadrul proiectului sunt promovate producții artistice care au în centru istoria și perspectivele rome.

Astfel prin proiectul Poveşti Nespuse – Untold Stories va fi publicată o culegere online de basme rome, cuprinzând șapte basme rome disponibile în variant trilingvă: romani, română și engleză. De asemenea site-ul proiectului va găzdui articole prezentând rezultatele cercetărilor realizate, materiale vizând robia romilor în istoria  Țărilor Române şi modurile în care această istorie este sau nu asumată în diferite comunități: academice, bisericeşti sau activiste etc. Vor fi discutate legăturile dintre cum este sau nu asumată această istorie și asumarea sau neasumarea identităților etnice și culturale. Toate acestea stau la baza evenimentelor cultural-artistice dezvoltate în cadrul proiectului, culminând cu realizarea unui spectacol-lectură.

Pe site-ul proiectului www.povestinespuse.eu vor fi publicate prezentări și materiale foto şi audio-video prezentând activitățile desfășurate pe tot parcursul proiectului Povești Nespuse – Untold Stories.