Acasă

Proiectul Poveşti NespuseUntold Stories vizează documentarea şi promovarea culturii şi identităţii rome. Este sprijinită cunoaşterea istoriei culturale şi sociale a populaţiei rome din România, prin manifestări artistice și de cercetare.

Iniţiatoarea proiectului Poveşti Nespuse – Untold Stories este
Alina Șerban,
Absolventă UNATC şi The Royal Academy of Dramatic Art,
actriță romă, autoare şi realizatoare de spectacole de teatru şi producţii artistice.

Articole și materiale

Site-ul proiectului va găzdui articole prezentând rezultatele cercetărilor realizate, materiale vizând robia romilor în istoria Țărilor Române şi modurile în care această istorie este sau nu asumată în diferite comunități: academice, bisericeşti sau activiste etc.

Basme și Povești

Prin acest proiect sunt popularizate basme și povești rome, urmând a fi publicate sub forma unei culegeri online, cuprinzând șapte basme rome disponibile în variantă trilingvă: romani, română și engleză.

Mai multe detalii

Manifestări artistice

Poiectul își propune să aducă în prim plan perspective istorice și culturale rome marginalizate și care au rareori la dispoziție o scenă a lor prin intermediul evenimentelor cultural-artistice dezvoltate, culminând cu realizarea unui spectacol-lectură.

Mai multe detalii